Lista över de största städerna i Tyskland

karta-tyskland

1. Berlin – 3,769,594

Visste du att Berlin är den största staden inom EU?

Många svenskar verkar tro att Paris är större. Paris har visserligen ett större storstadsområde, men det är Berlin som är den största tätorten.

Berlin är som du säkert förstår en mycket viktig stad för EU och Tyskland.

Här finner du en dynamisk ekonomi som är världsledande inom flera olika sektorer. Du finner dessutom flera sevärdheter i form av muséer, katedraler och krigsmonument.

Fakta: Hela Berlin blev mer eller mindre totalt sönderbombat i slutet av andra världskriget. Idag, 75 år senare, finner du inte särskilt många spår av denna ödeläggelse.

2. Hamburg – 1,845,328

Hamburg är beläget i de norra delarna av landet.

Här finner du Europas tredje största hamn. Lite konstigt med tanke på att Hamburg inte är beläget vid kusten?

Som du ser på kartan ger floden Elbe tillgång till havet. Om du besöker Hamburg kommer du märka att vatten, i form av kanaler och floder, alltid är ett stenkast bort.  

Hamburg har en välmående ekonomi och miljontals turister kommer på besök varje år. Staden är hem till två världsarv och det finns fler än 2,500 (!) broar som länkar samman de olika kvarteren.

3. München – 1,485,227

München är den största staden i delstaten Bayern, som också kallas för Bavaria.

Denna stad är belägen i den södra delen av Tyskland. Här har flera viktiga historiska händelser ägt rum.

En sådan händelse är när Sverige ockuperade München i början av 1600-talet.

Under andra världskriget blev stora delar av tätorten sönderbombad. Under efterkrigstiden återställde man majoriteten av den tidigare bebyggelsen.

Visste du att…Tysklands största oktoberfest äger rum i München varje år mellan september och oktober. Detta evenemang i München är också världens största ölfestival.

4. Köln (Cologne) – 1,088,861

Köln, som också kallas för Cologne, är beläget i den västra delen av landet.

Här finner du bland annat ett av Europas äldsta universitet som heter University of Cologne.

Du finner också flera museum som ställer ut konst från Rhineland.

Rhineland är ett historiskt landområde i västra Tyskland.

Fakta… Tyskland har med en bred marginal den största ekonomin i Europa och inom den Europeiska unionen. De har dessutom den fjärde största ekonomin i världen.

5. Frankfurt – 763,379

Frankfurt är en mycket välmående stad med en växande befolkning.

Affärsområdet, som du kan se på bilden ovan, är ett av Europas mest viktiga finansiella centrum.

Det finns dessutom flera välrenommerade läroverk som lockar studenter från hela världen.

Du kanske inte har besökt Frankfurt, men du kanske har mellanlandat på Frankfurt Airport?

Det är nämligen Europas fjärde största flygplats, och flera internationella linjer mellanlandar här på vägen till andra destinationer. 

6. Stuttgart – 635,911

Stuttgart är en mysig stad som är belägen i södra Tyskland.

Stora delar av tätorten ligger utspridd på olika kullar, vilket utmärker sig gentemot städerna som jag hittills har presenterat.

Här finner du bland annat en mångkulturell befolkning, cirka 40 % av invånarna har nämligen utländsk bakgrund.

Du finner också huvudkontoren till flera kända företag. Detta inkluderar bland annat Porsche, Bosch och Mercedes-Benz.

7. Düsseldorf – 621,877

Düsseldorf ligger i samma region som Köln.

Dessa två städer ligger i sin tur i regionen Rhine-Westphaliam, som heter Nordrhein-Westfalen på svenska.

Denna region är den folkrikaste delstaten i Tyskland. Nästan 18 miljoner människor bor här.

8. Dortmund – 604,609

Även Dortmund ligger i regionen Rhine-Westphalia.

Dortmund har blivit förstört av krig 2 gånger under de senaste 450 åren.

Första gången den blev förstörd var under 30-års kriget som varade under 1600-talet.

Dortmund tappade sin betydelse efter detta krig. Stora delar av staden återuppbyggdes dock under industrialismen.

Under andra världskriget förstördes Dortmund återigen. Under ett tillfälle bombades staden av hela 1,100 krigsflygplan.

Återuppbyggnaden gick dock snabbt under efterkrigstiden, vilket också var fallet med många andra platser i Tyskland.

9. Essen – 584,109

På plats nummer 9 finner vi Essen.

Essen var under stora delar av 1900-talet en av de fem största städerna.

Industriverkens minskade betydelse för den tyska ekonomin gjorde dock att många människor förlorade jobben. Många av dessa människor lämnade därför Essen.

Idag har stora delar av näringslivet istället inriktat sig på andra sektorer. Essen har bland annat fått en viktig betydelse för produktion av förnybar energi.

10. Leipzig 600,000

Leipzig har varit ett europeiskt handelscentrum under flera sekel. De första bevisen för detta kan dateras till romarnas tid.

Leipzig blev efter andra världskriget indelat i det så kallade östblocket.

När Sovjetunionen kollapsade var Leipzig inte en särskilt trevlig plats.

Åren därefter har dock präglats av utveckling och ökad levnadsstandard.

Idag utgör Leipzig en mycket attraktiv tätort.

11. Bremen (567 559)

Bremen ligger nära havet i norra Tyskland.

12. Dresden (556 780)

Dresden tillhörde en gång i tiden det så kallade östblocket.

Idag är orten välmående och känt för sin stabila ekonomi.

Dresden är dessutom välbesökt av turister. Man tar emot nästan 5 miljoner turister årligen.

13. Hanover

14. Nuremberg

15. Duisburg

16. Bochum

17. Wuppertal

18. Bielefeld

19. Bonn

20. Munster

Tyska landskap

Tyskland kallar sina landskap för förbundsländer. Det finns 16 så kallade förbundsländer.

Bayern som också kallas Bavaria, är det största förbundslandet till ytan. Faktum är att Bayern representerar 1/5 av Tysklands totala yta.

Bayern är också det näst mest folkrika förbundslandet. 13 miljoner människor har denna region som deras hem.

Bayern tillhör ett rätt unikt segment inom landets kultur. Historiskt sett har invånarna nämligen varit kända för att vara konservativa samt tillhöra den katolska kyrkan.

Man kan även se deras unika kultur inom en rad olika områden, vilket bland annat inkluderar dialekt och mat. Oktoberfesten sägs härstamma härifrån.

Den mest folkrika regionen är som vi redan har nämnt Nordrhein-Westfalen, som också kallas North Rhine Westphalia. Här finns 30 av 81 tätorter med en befolkningsmängd på mer än 100 000 invånare.

Regionen gränsar till Frankrike, Belgien och Holland. Nordrhein-Westfalen har därför ett utmärkt utgångsläge för att bedriva affärsverksamhet med andra viktiga länder i Europa.

Den här regionen utformades 1946 när både de interna och externa gränserna ritades om. Detta förklarar varför denna stora region inte helt hör samman ur ett kulturellt perspektiv.

Det finns exempelvis skillnader i hur invånarna ser på sig själva.

Slutligen bör det tilläggas att Nordrhein-Westfalen står för en signifikant del av landets totala BNP.

De tre minsta regionerna till ytan är Berlin, Hamburg och Bremen. Dessa regioner är betydligt mindre än de andra förbundsländerna. Jag har inte hittat någon bra förklaring till varför dessa städer också utgör egna regioner.

Om du vet mer om detta får du gärna informera mig i kommentatorsfältet. Tilläggas bör dock att alla dessa förbundsländer utgör en viktig del av Tyskland, både ekonomiskt och befolkningsmässigt.

Fortsättning

Det minsta förbundslandet, som inte endast utgör en stad, heter Saarland.

Saarland ligger i de sydvästra delarna med en direkt gräns mot Frankrike. En del av Saarland gränsar också mot Luxemburg. Regionen etablerades efter första världskriget och var under en tid kontrollerad av Frankrike.

Saarland var av stort värde för fransmännen med anledning av den höga mängden av lönsamma industrier.

Tyskarna tog själva tillbaka Saarland i mitten av 1930-talet.

Sammanfattningsvis är det värt att notera hur folkrikt Tyskland är i jämförelse med Sverige. Deras landyta är mindre än Sveriges. Faktum är att vi måste ta bort hela Lappland för att våra landytor ska vara lika stora.

Man kan lugnt konstatera att Sverige är ett väldigt glesbefolkat land. Samtidigt kan man notera att majoriteten av de svenska invånarna bor i de södra delarna av landet.

Beslutsfattande

Många beslut tas på den federala nivån, också kallad förbundsnivå.

Dessa beslut inkluderar exempelvis försvar och hur man interagerar med andra länder.

Den tyska staten har full kontroll över vad man kallar för kulturen. I Tyskland inkluderar begreppet ”kultur” också den finansiella sektorn och utbildning.

Vanligtvis brukar man inkludera faktorer som konst och musik i kulturbegreppet.

Denna struktur av beslutsfattandet kan förklaras av de stora politiska förflyttningarna som ägde rum i landet under 1900-talet.

En av de största politiska förändringarna ägde rum i slutet av 1940-talet när den västra halvan av nationen styrdes av USA, Storbritannien och Frankrike. Den östra delen ingick i sin tur i Sovjetunionen.

Västländerna kom med åren att låta den västra delen vara självstyrande. Man styrde även Västberlin, trots att staden låg inom gränsen för östblocket.

Den senaste stora politiska händelsen ägde rum efter att östblocket försvann och landet förenades i en enda stor nation.

Regioner som Thüringen och Sachsen återförenades med den västra delen. 

Det finns fortfarande en skillnad vad gäller välfärd mellan öst- och västblocket. Detta kanske inte är så konstigt med tanke på att östblocket föll för 30 år sedan.

Västblocket hade ett rejält försprång sett till ekonomiska förutsättningar när nationen slogs samman.

Avslutning

Det finns mer än en gammal stad i Tyskland. Faktum är att många städer bär på en lång historia. Jag har skrivit den här artikeln genom att bland annat använda mig av Wikipedia.

Tätorternas befolkningsmängd kommer uppdateras allteftersom. Det har länge pratats om att Europas största land befinner sig i en demografisk kris, med en sjunkande befolkningsmängd som dess största konsekvens.

Huruvida detta kommer att hända eller inte är svårt att säga. Immigrationen till nationen har länge varit stor och den kommer förmodligen att öka på grund av en orolig omvärld.

Du får gärna uppmärksamma mig på eventuella fel i artikeln.

Lägg till kommentar