Lista över Europas längsta floder

Du finner en liten quiz med 5 frågor om de längsta europeiska floderna under den här rubriken.

Om du hellre vill se en fullständig karta direkt kan du bara scrolla förbi frågorna 🙂

Results

#1. Vad är namnet på den längsta floden?

#2. Vad är namnet på den näst längsta floden?

#3. Vad är namnet på den tredje längsta floden?

#4. Vad är namnet på den fjärde längsta floden?

#5. Vad är namnet på den femte längsta floden?

finish
europas-langsta-floder
Bra-att-veta: Listan nedan innehåller plats 1 till 20. Det finns fler kartor med anledning av att alla inte får plats på en och samma bild.

1. Volga (3700 km)

Volga är den längsta europeiska floden. Den flyter endast genom Ryssland.

Ryssarna har under flera hundra år använt Volga till att transportera varor och material.

Det finns flera slussar som möjliggör att även större skepp kan ta sig genom trånga passager.

2. Donau (2860 km)

Donau flyter genom flera olika länder; Tyskland, Ungern och Rumänien för att nämna några.

Dess vatten har länge varit en viktig transportled. Donau knyter nämligen samman öst med väst, vilket är en viktig faktor för handel mellan länder i den Europeiska unionen.

Flera miljoner människor använder också dess vatten som dricksvatten. Det bör dock poängteras att vissa passager är för smutsiga för att kunna vara dricksvatten.

3. Uralfloden (2430 km)

Denna långa flod är bland annat viktig ur ett geografiskt perspektiv. Den markerar nämligen avgränsningen mellan Europa och Asien.

Uralbergen är källan samtidigt som mynningen går att hitta i det Kaspiska Havet. Nationellt sett flyter den genom Ryssland och Kazakstan.  

4. Dnjepr (2280 km)

Dnjepr är den fjärde längsta floden i Europa. Den breder ut sig över 3 länder: Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Dnjepr har både nu och historiskt sett varit viktigast för Ukraina på grund av tillgången till Svarta havet.

Ukraina har nämligen geografiskt sett inte tillgång till något hav i väst.

5. Don (1950 km)

Don är belägen i Ryssland. Geografiskt sett flyter den mellan ett ryskt landområde som är omringat av Kazakstan och Ukraina.

6. Petjora (1810 km)

Petjora flyter genom ett glesbefolkat område i norra Ryssland. Det är inte helt enkelt för skepp att ta sig genom Petjora på grund av de många delarna med lågt vattenbestånd.

Under vinterhalvåret tenderar stora delar av Petjora att frysa till is.  

7. Kama (1805 km)

Även Kama är belägen i det gigantiska landet i öst. Kama är en biflod till Volga.

8. Oka (1480 km)

  Oka är belägen i centrala Ryssland. Den flyter bland annat genom den viktiga staden Nizhny Novgorod.

9. Belaja (1430 km)

Stora delar av Belaja är belägen i den stora regionen Kaukasus.

10. Dnjestr (1362 km)

Dnjestr är belägen i Moldavien och Ukraina. Den binder samman Moldavien med Svarta havet. Geografiskt sett saknar dock Moldavien en kust mot något hav.

Längs Dnjestr finner du bland annat mycket vackra naturlandskap.

11. Vjatka (1250 km)

Vjatka flyter genom *trumvirvel* Ryssland. Den ligger med närhet till bland annat Volga, Kama och Oka.

12. Rhen (1230 km)

Rhen hamnar på plats nummer 12 på listan. Många människor brukar tro att Rhen borde vara högre upp på listan. Det kanske har att göra med att den finns i Västeuropa.

Rhen passerar Schweiz, Tyskland, Luxemburg, Belgien och Holland. Rhens källa finns i Alperna.

Den når hela vägen upp till havet via Hollands kust. Man kan därför säga att Rhen utgör en källa till havet för länder som Luxemburg och Holland.

13. Desna (1130 km)

Desna tar oss tillbaka till Östeuropa. Den binder samman Ukraina och Kiev med världens största land.

14. Vytjegda (1120 km)

Vytjegda flyter endast genom Ryssland, specifik de norra delarna av den europeiska delen av landet. Den har anknytningar till Uralbergen.

15. Elbe (1094 km)

Elbe är ett välbekant namn för oss nordeuropéer. Den flyter nämligen genom Tjeckien och i princip hela Tyskland.

Elbe mynnar ut i Nordsjön, mitt emot Skåne. Dess vatten har alltid kunnat navigeras av skepp.

Runt Elbe bor det fler än 20 miljoner människor. Den passerar flera viktiga och stora städer; Berlin, Dresden och Hamburg för att nämna några.

16. Donets (1053 km)

Donets är belägen i Ryssland och östra Ukraina.

17. Wisla (1047 km)

Wisla flyter genom stora delar av Polen. Den är starkt förknippad med Polen och dess historia samt kultur.

Wisla har under årens lopp anpassats för att hjälpa skepp att navigera det delvis grunda vattnet. Dess vatten har använts av olika länder under de krig som har härjat i Polen under de senaste hundra åren.

Wisla var skådeplats för många strider som ägde rum under andra världskriget.

18. Tajo (1038 km)

Tajo är belägen i Spanien och Portugal. Den binder samman centrala Spanien med Portugal och Atlanten.

Stora delar av floden används aktivt av både Spanien och Portugal. Den är bland annat en viktig källa till dricksvatten.

I den portugisiska delen har man byggt landets största bro över en viktig del av Tajo.

19. Daugava (1019 km)

Daugava passerar genom Vitryssland, Ryssland och Lettland. Den mynnar ut i Östersjön genom Lettlands huvudstad Riga.

20. Loire (1010 km)

Loire är den längsta floden i Frankrike. Den binder samman landets centrala delar med Atlanthavet. Loire är vidare väldigt känd i Europa och den har beskrivits flera gånger inom böcker och annan kultur.

Nordiska vikingar använde transportleden för att plundra flera franska städer på 900-talet.

De längsta floderna i Europa – Sammanfattning

Flodernas betydelse för våra liv har länge varit vital. Förr i tiden bosatte man sig nästan alltid längs vattendrag. Idag är detta kanske inte lika viktigt med intåget av modern teknologi. Samtidigt måste vattnet komma från någon källa. Det uppstår inte från det tomma intet.

När teknologin blev bättre kunde man rena vattnet från bakterier och annan smuts. Dessa rengöringsverk har varit väldigt viktiga för folkhälsan. Förr i tiden drack man direkt från orenat vatten. Våra kroppar kunde i vissa fall anpassa sig efter bakterierna.

Med tiden har rengöringsverken blivit mer och mer avancerade. De kan rengöra stora volymer från olika bakterier samt hälsofarliga ämnen. Idag kan de i vissa fall också rengöra havsvatten. Det bör dock tilläggas att saltet länge utgjort ett hot mot människornas hälsa.

I Sverige använder vi oss ofta av termen älv. Dessa älvar har indirekt gjort det möjligt för oss att överleva och bygga städer i inlandet. Älvarna används nämligen för att transportera mat och andra livsviktiga varor.

Vi har kunnat bygga viktiga industrier med närhet till våra naturtillgångar. Det finns flera exempel på inlandsstäder som har bedrivit verksamhet inom gruvindustri och dylikt. De färdiga råvarorna eller produkterna har sedan kunnat transporteras till havsstäder.

I vissa fall har varorna sedan exporteras till andra länder från dessa havsstäder. Detta har varit en starkt bidragande faktor till den välfärd som vi har idag.

Många industrier har dessvärre också en negativ miljöpåverkan. De producerar nämligen restprodukter som är skadliga för både miljön och människan. Älvarna har bidragit till att dessa restprodukter försvinner från regionen.

Älvarna står nämligen sällan stilla. De driver vattnet bort från olika regioner som senare mynnar ut i haven. Detta har med andra ord bidragit till att det är möjligt att bedriva verksamhet som till en viss del är farligt för miljön.

Fördelar för mänskligt liv

Floderna absorberar farliga strålar från Solen samt reglerar temperaturen. Dessa egenskaper är kanske inte något som vi är medvetna om. Dessa faktorer är dock väldigt viktiga för att skapa en god levnadsmiljö för människor.

Solen och dess ozonskikt tenderar att minska för varje år som går. I framtiden kanske solen kommer vara betydligt farligare för människan. Så farlig att vi kanske måste undvika solen för att förhindra livsfarliga skador. Floderna kan till en viss del fortsätta att mildra dessa farliga effekter.

Ur ett annat perspektiv är vi svenskar ofta medvetna om Golfströmmens betydelse. Dess värme är otroligt viktig för vår levnadsmiljö. Vårt land skulle vara betydligt kallare utan den värme som Golfströmmen ger oss.

Det finns också andra faktorer som gemene man och kvinna redan är medvetna om. Vi svenskar använder exempelvis våra älvar till att fiska. Vi kanske inte fiskar för att överleva. Samtidigt bör det poängteras att fisket skulle kunna utgöra en stor del av vår matförbrukning om kriget kommer till vårt land.

I kristider kan vi också använda älvarna till att tvätta oss. Det enda problemet är att älvarna och sjöarna tenderar att vara väldigt kalla under stora delar av året.

Vi kan dessutom använda vattenkraften för att producera energi till våra hem. I kristider skulle den här typen av verksamhet kunna utökas, för att producera majoriteten av den energi vi behöver för att överleva.

Geografiskt präglas vårt land av kalla årstider. Samtidigt bör det också poängteras att vårt land har många älvar och sjöar. Detta gäller nästan alla regioner i vårt avlånga land.

Vid närmare eftertanke utgör dessa egenskaper viktiga överlevnadsfaktorer för vårt samhälle. Vi tenderar dock att negligera dessa faktorer med anledning av vårt högteknologiska samhälle.

Huvudstäder och konflikter

Vi har redan pratat om vikten av vatten för mänskligt liv. Faktum är att många av Europas huvudstäder ligger i direkt anslutning till en viktig flod. Detta gäller främst för inlandsstäder som är i behov av att importera och exportera varor.

Man kan lugnt säga att detta har varit en väldigt viktig faktor för utvecklingen i olika länder. Människan har nästan alltid haft ett behov av att transportera både människor och varor, men kan detta också utgöra en negativ faktor?

Det finns flera exempel på när detta har slagit emot vissa civilisationer. Ett exempel är koloniseringen av Nordamerika. Många av de tidigare kolonisatörerna använde floderna för att utforska vissa regioner. Ett exempel på detta är upptäckten av Ohio och dess närliggande regioner.

Samma utveckling pågick också i länderna kring Medelhavet efter att Romarriket upplöstes. Detta bidrog bland annat till att länder och städer blev plundrade. Det bidrog också till att landsgränserna förändrades.

Vi har dessutom exempel på detta från vår egen region. Loire och Seine användes flitigt av vikingakungar under 800- och 900-talet för att plundra Frankrike. Man tog sig till och med till huvudstaden Paris genom Seine.

Dessa plundringar utfördes flera gånger om, vilket till slut bidrog till att regionen Normandie tillföll krigsherrarna från norr. Den dåvarande franska kungen fick nog av plundringarna, och insåg till slut att den enda lösningen var att ge bort ett landområde till fienderna.

Detta har varit ett återkommande tema under konflikter och krig. Under andra världskriget var exempelvis Volga, Wisla och Elbe mycket eftertraktade transportleder. I vissa fall kunde dessa transportleder till och med innebära skillnaden mellan seger och förlust.

Just Volga var extra viktigt under kriget mellan Sovjetunionen och Nazityskland. Volga var en enormt viktig transportled för Sovjetunionen.

Negativa faktorer

Översvämningar är dessvärre inte ett ovanligt fenomen. Ett exempel på detta är Seine i Frankrike. Den har en tendens av att drabbas av översvämningar flera gånger per år. Detta har bland annat bidragit till stora kostnader. Myndigheterna har nämligen blivit tvungna till att bygga dammar och dylikt för att förhindra översvämningarna.

Detta har också haft en negativ påverkan på en av de mest besökta städerna i världen. I Paris finns det många muséer och andra sevärdheter. Ett väldigt känt museum är Louvren. Detta museum har några av de mest kända målningarna i världen.

Faktum är att Louvren har så mycket konst att en stor del av utbudet måste förvaras i källaren. Flera gånger under 2000-talet har dock Seine drabbats av översvämningar. Man har vid dessa tillfällen blivit tvungna till att flytta all konst.

Vattenskador i deras byggnad skulle kunna innebära enorma skador som inte kan ersättas med pengar.

Samtidigt bör det poängteras att det finns betydligt värre exempel på översvämningarnas konsekvenser. Dessa exempel inkluderar bland annat fattiga länder där människor har förlorat deras hem till följd av översvämningarna.

I en del länder saknar man dessutom brunnar och annan infrastruktur som kan stoppa vattnet. Översvämningarna kan i dessa fall få långtgående konsekvenser som lever kvar i flera år.

Vad gäller odlingar och annan verksamhet kan översvämningar både ha positiva och negativa effekter. Ibland kan en översvämning förstöra en hel odling. I andra fall bidrar det till att förse växter och annat med välbehövligt vatten.

Slutord

Den här listan har skrivits med hjälp av Wikipedia och andra pålitliga hemsidor. Det har inte varit helt enkelt att hitta översättningar till de svenska motsvarigheterna.

Jag avser att göra flera övningar. Min avsikt är dock att först se hur många som gör de övningar som jag redan har skapat. Det kan bli aktuellt med att introducera övningar som görs på tid 😊

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något.

Lägg till kommentar