De rikaste och fattigaste städerna i USA

Rikaste städerna i USA

rikaste-stader-usa

1. San Jose, Kalifornien

San Jose är en relativt okänd stad för oss svenskar. Du känner nog dock till Silicon Valley? Silicon Valley ligger nämligen relativt nära San Jose. Flera IT-miljonärer/miljardärer har valt att bosätta sig i den här regionen.

San Jose har av den anledningen fått en befolkning med höga inkomster. Här finns det gott om lyxiga hus samt bekvämligheter som passar den som har mycket pengar.

2. San Fransisco, Kalifornien

San Fransisco ligger också i Kalifornien. Här finner du bland annat byggnader med imponerande arkitektur. San Fransisco är idag förmodligen mer känt för sina många framgångsrika företag inom IT-sektorn.

Visste du att… Kalifornien är en mycket rik delstat. Om delstaten vore ett eget land skulle den samlade ekonomin vara väldigt stor. Kalifornien skulle placera sig före länder som Indien, Frankrike och Storbritannien.

Det finns väldigt många exempel på företag som har startat sin verksamhet här. Ett exempel är Airbnb. Ett annat exempel är Dropbox.  

San Fransisco har en befolkning på cirka 900 000 invånare. San Fransisco har vidare en av de mest utbildade befolkningarna i hela landet. Ett känt landmärke som många känner till är Golden Gate-bron. Slutligen bör det tilläggas att invånarna är kända för att sträva mot ett jämlikt samhälle.

3. Bridgeport och Stamford, New York.

Strax norr om New York City finner du Bridgeport och Stamford. Både Bridgeport och Stamford har en befolkning på lite mer än 120 000 invånare. Varför är dessa städer rikare än New York City?

Svaret ligger förmodligen i de många rika personerna som jobbar i New York som vill fly storstadstressen. Bridgeport och Stamford erbjuder en lugn bostadsmiljö med närhet till The Big Apple.  

De mest exklusiva bostadsområdena i dessa orter ligger nere vid hamnen. Det finns bland annat gott om dyra båtar i hamnen, vilket kanske inte kommer som någon överraskning med anledning av de rika invånarna.

4. Napa, Kalifornien

Napa ligger i den stora och rika delstaten Kalifornien. Här bor det cirka 90 000 invånare. Klimatet är milt och kan jämföras med klimatet i Sydeuropa. Napa är bland annat känt för sina vinodlingar.

De största arbetsgivarna i Napa är verksamma inom jordbruksindustrin. Många familjer har under flera år ägt och varit verksamma inom vinodling.

5. Boston, Massachusetts

Boston behöver förmodligen ingen längre presentation. Staden bär på en lång historia och den har haft en stor nationell betydelse under många år. I Boston finner du bland annat många av landets mest välrenommerade utbildningsinstitut. Ett exempel på detta är Harvard University.

Närheten till New York City är en annan fördel. Många av Bostons studenter tar sig till The Big Apple efter avslutade studier för att göra karriär. Bostons befolkning är mycket välutbildad och man har en av de högsta nivåerna av invånare med eftergymnasial utbildning.

De fattigaste städerna i USA

fattigaste-stader-usa

1. Detroit, Michigan

Detroit var en gång i tiden en mycket välmående plats. Bilindustrin var en anledning till att människor hade jobb att gå till. Detta har dock förändrats drastiskt under de senaste 40 åren. Nuförtiden präglas Detroit av övergivna byggnader och arbetslöshet.

Många av de forna invånarna har lämnat Detroit. Faktum är att mer än hälften av de forna invånarna har lämnat regionen. Det finns inte mycket hopp för att ekonomin ska återhämta sig. Det har gjorts många dokumentärer och dylikt om Detroits totala förfall.

2. Cleveland, Ohio

Cleveland är överraskande högt upp på den här listan. Dess fattigdom är inte alls lika omskriven som Detroits. I Cleveland lever cirka 35% av invånarna under gränsen för fattigdom. Samtidigt är arbetslösheten endast 15%. Detta vittnar bland annat om att många sektorer har väldigt låga löner.

Cleveland har historiskt sett varit en idrottsstad med många framgångsrika lag. Detta är till en viss del fortfarande fallet. I övrigt finns det dock inte så mycket att glädjas över. Infrastrukturen är undermålig och många byggnader står och förfaller.

3. Saint Louis Missouri  

Saint Louis har cirka 300 000 invånare. Mer än 60% av befolkningen har dock lämnat Saint Louis sedan 1960-talet. Detta är bara en av många indikationer på att detta inte längre är en välmående stad. Idag är cirka 50% av befolkningen afroamerikaner.

Detta påvisar bland annat bristen på jämlikhet i landet. Faktum är att afroamerikaner är den mest utsatta folkgruppen. Det kommer därför inte som en överraskning att Saint Louis är med i en sådan här lista.

En annan intressant detalj i demografin är antalet bosnier. Idag bor det cirka 70 000 personer av bosniskt ursprung i den här regionen. Majoriteten av bosnierna kom till Saint Louis under 1990-talet.

4. Rochester, New York

New York är en delstat med många invånare. Det finns många framgångsrika företagare i den här delstaten. Det finns därför också många låginkomsttagare. Rochester har en arbetslöshetsnivå på cirka 10%. Det finns dock en betydligt högre andel som lever under fattigdomsgränsen.

Även i Rochester är cirka hälften av befolkningen afroamerikaner. Rochester har stora problem med brottslighet. Antalet brott är fyra gånger fler än den nationella medelnivån.

Trots alla dessa negativa fakta finns det en del framgångsrika företag i Rochester.

5. Hartford, Connecticut

Hartford agerar som huvudstad i Connecticut. År 1635 grundades det som skulle bli Hartford. Hartford är därmed en av de äldsta bosättningarna i USA. Många av landets mest anrika byggnader finns här. Lägg därtill att detta var en av de rikaste platserna i landet efter inbördeskriget.

Trots den anrika historian har Hartford blivit en av de absolut fattigaste städerna i hela landet. 30% av invånarna lever under gränsen för fattigdom.

Den största etniska folkgruppen har sitt ursprung i de latinamerikanska länderna. Den näst största folkgruppen är afroamerikaner. Vita utgör endast 12,7% av befolkningen.

Även Harford kan därför ge en god bild över den ojämlikhet som präglar landet. Tilläggas bör även att antalet invånare har minskat sedan 1970-talet.

Övrigt

Skillnaden mellan town och city

Den här artikeln har främst skrivits med hjälp av Wikipedia och Business Insider. Du kanske saknar ett antal namn i listan. Detta beror på att det finns en skillnad mellan vad som är ”en” town och vad som är en ”city”.

City kan jämföras med de svenska städerna. Här finns det en specificerad myndighetsutövning och man är själva kapabla att ta vissa politiska beslut. Generellt sett så är en ”city” i USA utspridd över en stor geografisk plats. Det finns vidare en diversifierad befolkning. Det finns också bekvämligheter såsom ett kollektivtrafiksystem.

En ”town” är i sin tur mer en bosättning. Dessa bosättningar kan dock ha en relativt stor befolkningsnivå. Många ”towns” som jag har läst om innan jag skrev den här artikeln har en befolkningsnivå på mer än 10 000 människor.

Dessa bosättningar saknar dock ett lokalt politiskt system. Det finns därför inte en myndighetsutövning som tar beslut om lagar och regler på en daglig basis. Dessa bosättningar får istället förlita sig på städerna för att kunna få hjälp med lagar och regler.

Historiskt sett har en ”town” mindre diversifiering vad gäller befolkningen. Det är vanligt med bosättningar där befolkningen endast tillhör en och samma etnicitet. Detsamma gäller för religion och kulturbakgrund.

”En town” får dessutom förlita sig på invånarna vad gäller vardagsbekvämligheter. Detta gäller bland annat möjligheten till att handla livsmedelsvaror och dagisverksamhet. Det är inte ovanligt att en eller flera ”towns” går samman för att skapa bättre möjligheter.

Slutligen bör det tilläggas att olika länder har olika regler gällande detta. Många länder applicerar befolkningsnivå som ett kriterium för att fastställa statusen för en specifik bosättning. Mindre orter som växer blir automatiskt i större behov av myndigheterna även på lokal nivå.

Rika delstater

Det finns flera rika delstater. Två exempel är Kalifornien och Texas. Kalifornien är mest känt för att ha en högutbildad befolkning som är verksamma inom IT-sektorn. Den här delstaten har också diversifierat klimat som bland annat främjar jordbruksverksamhet.

Samtidigt har man stora problem med ekonomisk jämlikhet. Det finns flera fattiga städer och det verkar som att lönegapet bara blir större och större. En annan anledning till detta är antalet latinamerikaner som bor i Kalifornien. Många av dessa människor har invandrat till USA under de senaste 70 åren.

När de kom till det nya landet fick de arbeten med låga löner. Fattigdomen har därför gått genom flera generationer, främst med anledning av att det kostar mycket pengar att studera vid universitet.

Många turister kommer till den här delstaten varje år. Los Angeles är en stor anledning till detta. Los Angeles är känt världen över, inte minst för sin musik- och filmindustri.

Texas är i sin tur mest känt för sin verksamhet inom oljeindustrin. Texas är också känt för sina extremt låga skatter och för sina hårda lagar. Tilläggas bör också att Texas har en diversifierad befolkning, med många afro- och latinamerikaner.

Ekonomisk ojämlikhet är utpräglad i hela den här delstaten. Detta lönegap förstärks ytterligare av de låga skatterna som alltid präglat deras skattesystem. Texas är känt för att vara en delstat som röstar konservativt. Det verkar med andra ord som att majoriteten av invånarna vill behålla det nuvarande samhället.

Avslutande ord

USA som land är mycket bra på att kartlägga sina olika regioner och dess egenskaper. Det är enkelt att hitta information om ekonomi, etnicitet och andra viktiga faktorer. Detta fungerar främst som ett mått på välfärd. Ledande politiker kan enkelt se var man behöver utöka resurserna.

Tyvärr är deras samhällen präglade av privatiseringarna. Skatteintäkterna är i regel låga och det finns inte så mycket den stora regeringen kan göra.

I Sverige har vi ett högt skattetryck. Vi har däremot inte särskilt många indikationer på välfärd hos vår befolkning. Vi vet att vi har en diversifierad befolkning. Det är däremot svårt att veta vilken del av vår befolkning som kämpar mest med ojämlikhet.

Detsamma gäller regioner, orter och städer. Våra politiker måste bli bättre på att kartlägga befolkningen och de olika regionerna. Vi kan då sätta in resurser för att hjälpa de som har det svårt. Vårt samhälle skulle definitivt bli bättre om vi kunde satsa mer pengar på de som är i behov av extra resurser.

Du får gärna lämna en kommentar om du undrar över något. Jag reserverar mig för eventuella faktafel, även om jag har gjort en ambitiös research för att skriva den här listan.

Jag svarar ofta inom 24 timmar. Du kan också skicka mig ett mejl genom adressen nedan.

Lägg till kommentar