Lista över de längsta floderna i Tyskland

Du finner en liten quiz om de längsta tyska floderna här nedanför.

Du kan scrolla förbi frågorna om du hellre vill se en komplett karta 🙂

Results

#1. Vad heter Tysklands längsta flod?

#2. Vad heter den näst längsta floden?

#3. Vad heter den tredje längsta floden?

#4. Vad är namnet på den fjärde längsta floden?

finish
karta-floder-tyskland
Grunden till kartan är lånad från Google Maps.

Listan här nedanför innehåller plats nummer 1 till 12.

1. Rhen – (865 km)

Rhen är Tysklands längsta flod. Det är dessutom en av de viktigaste floderna i Europa. Rhen passerar genom flera länder:

1. Schweiz

2. Lichtenstein

3. Österrike

4. Tyskland

5. Frankrike

6. Nederländerna

Rhen är totalt 1,230 km lång. Majoriteten av dess längd finns alltså inom Tysklands gränser.

2. Weser – (749 km)

Weser är en viktig länk till Nordsjön. Den börjar i de centrala delarna av landet och flyter ut vid staden Bremen.

3. Elbe – (727 km)

Elbe är totalt 1,112 km lång. En del av Elbe flyter genom Tjeckien.

Elbe är en av de viktigaste floderna i Centraleuropa.

Den knyter samman Hamburg med Nordsjön.

Runt Elbe bor det cirka 25 miljoner människor. Detta inkluderar bland annat städer som Berlin och Prag.

4. Donau – (647 km)

Donau är den näst längsta floden i Europa med sina 2,850 km. Endast Volga är längre.

Donau flyter genom flera länder.

  1. Österrike
  2. Slovakien
  3. Ungern
  4. Kroatien
  5. Serbien
  6. Bulgarien
  7. Rumänien
  8. Moldavien
  9. Ukraina

Donau är hem till en stor biologisk mångfald. Dess vatten är också en källa till dricksvatten för många städer.

5. Main – (569 km)

Main är sammankopplad med Rhen. Den flyter genom flera tyska förbundsländer, bland annat Bayern och Hessen.

6. Havel – (560 km)

Havel är belägen i de nordöstra delarna av landet. Många delar av denna kanal kan transportera medelstora båtar. Havel har därför historiskt sett utgjort en viktig transportled, både för handel och människor.

7.    Saale – (413 km)

Saale flyter samman med Elbe. Den passerar bland annat genom städerna Halle och Jena. Saale karaktäriseras av natursköna omgivningar.

8. Neckar – (383 km)

Neckar är sammankopplad med Rhen. Den är belägen i de sydvästra delarna av landet. Den passerar städer som Stuttgart och Esslingen am Neckar.

Cirka 200 km av Neckar har sedan 1960-talet använts som transportled för större handelsfartyg. Många delar av Neckar karaktäriseras av dalar och gröna skogar.

I dessa delar har man bland annat använt vattnet för att bygga vingårdar och odla vin. 

9. Spree – (383 km)

Spree flyter rakt igenom Berlin. Den går förbi flera av stadens sevärdheter, bland annat regeringshuset och det historiska centret.

Den passerar också genom förbundsländerna Brandenburg och Sachsen.

Cirka hälften av Spree är navigerbar av mindre fartyg.

10. Ems  – (371 km)

Ems flyter genom två länder; Tyskland och Nederländerna. Den passerar genom 2 olika regioner inom de tyska gränserna.

I Nederländerna passerar den genom delstaten Gröningen.

11. Aller – (346 km)

Aller är på sina håll väldigt smal. Den har genom åren vidgats för att kunna transportera större båtar.

12. Werra – (298 km)

Werra är sammankopplad med Weser, som innehar plats nummer 2 på denna lista.

De tyska flodernas betydelse

Flodernas betydelse kan inte förringas, varken ur ett historiskt eller ett nutida perspektiv.

De sammankopplar olika regioner och man har därför kunnat utveckla alla delar av landet.

Lägg därtill att många kanaler tar sig långt in i andra europeiska länder, vilket bland annat har underlättat för handel.

Vi får inte heller glömma att inlandet kopplas samman med havet i norr, bland annat genom städerna Hamburg och Bremen.

Hamburg har en av de största hamnarna i hela Europa.

Man har även kunnat använda vattnet för livsmedelsproduktion. På senare år har det blivit populärt med vinodling, framförallt i städerna kring Stuttgart. 

Klimat och natur

Enligt Wikipedia har Tyskland ett milt klimat, med mer regn i de norra delarna. De norra delarna har sällan extrema temperaturer. Vintrarna är milda medan somrarna är behagligt varma.

De södra delarna kan däremot ha väldigt varma somrar. Det är inte heller helt ovanligt med varma vintrar. För några år sedan var det 16 till 17 grader varmt i delar av Bayern. Flera invånare i dessa regioner badade till och med utomhus på självaste julafton.

Generellt sett är det dock kallare under vintrarna. I alperna finns det dessutom gott om snö.

Enligt data från 2019 och 2020 var landets genomsnittliga temperatur 3.3 grader Fahrenheit i januari. Under juni uppgick temperaturen till 19.7 grader Fahrenheit.

Den varmaste temperaturen någonsin var 41.6 grader Fahrenheit, i staden Lingen. Denna temperatur ägde faktiskt rum under förra året, det vill säga år 2019.

Tyskland har två så kallade ekoregioner. Mer än 30% av markytan består av skog, vilket kanske kommer som en överraskning med tanke på hur tätbefolkade samtliga regioner faktiskt är.

Endast 14% av landytan består i sin tur av bosättningar, vägar och annan infrastruktur.

Det finns gott om sjöar och floder, vilket den här listan är ett bra bevis på.

Det finns också 16 naturreservat. Lägg därtill flera parker och andra typer av reservat.

Geografisk position

Landets läge, mitt i Centraleuropa, gör att man har många grannar. Den mest svenskbekanta grannen är Danmark. Gränsen mot Danmark går i de allra nordligaste delarna av landet.

I öst har man gränser mot Polen och Tjeckien. Gränsen mot Österrike går i sydöst, medan gränsen till Schweiz återfinns i sydvästligt läge.

I väster har man gränser mot Frankrike, Belgien, Holland och Luxemburg.

Hela landytan representerar den sjunde största inom Europa. Ett land som är större är Sverige. Hur mycket större är egentligen Sverige?

Om vi skulle ta bort Lappland skulle våra länder vara lika stora. Tilläggas bör dock att Lappland är det största landskapet i Sverige 😊

I övrigt kan det tilläggas att både de externa och de interna gränserna har ritats om flera gånger under 1900-talet. Detta kan förklaras av de stora krigen som ägde rum under detta århundrade.

Efter första världskriget förlorade man exempelvis Saarland. Efter andra världskriget förlorade man i princip rätten till självstyrande. Västtyskland kom dock allteftersom att återuppstå som en självständig stat.

Under denna tid slog man samman flera interna regioner. Som du säkert redan vet var Östtyskland mer eller mindre en egen stat som ingick i den större unionen.

När järnridån föll kunde man äntligen föra samman de två staterna till en enda nation. Under 2000-talet kommer det förmodligen inte ske några fler gränsdragningar. 

Vattendrag i Sverige

I Sverige använder vi termen älv. Det verkar inte finnas några floder i Sverige. Vad definierar större vattenkanaler?

Det verkar som att Lantmäteriverket har bestämt sig för att älv är den korrekta termen. Rent krasst sett finns det inte några större skillnader mellan många av de svenska älvarna och exempelvis Havel och Saale i Tyskland.

Vilken är då den längsta älven i Sverige?

Göta/Nordre älv är med en rätt bred marginal längst. Den är belägen på västkusten och den kopplar samman inlandssjön Värnen med Göteborg.

Luleälven finns på plats nummer 2 och återfinns i norra Sverige. Den flyter bland annat igenom Boden, Gällivare och Boden. Den har bland annat utvidgats för att kunna producera förnybarenergi.

På plats nummer tre finner vi Ångermanälven. Den kopplar samman de södra delarna av Lappland med Bottenhavet. Högakustenbron går över Ångermanälven. Längs älven finns det flera betydande kraftverk.

Indalsälven återfinns på plats nummer 4. Även denna älv finns i de norra delarna av Sverige. Den kopplar samman inlandet med Bottenhavet. Flera delar av Indalsälven är mycket scenografiska och präglas av djupa skogar.

Ume älv kopplar samman Norrlands största stad, Umeå, med inlandet och Storuman. Den passerar även orter som Lycksele och Vännäs. Dess vatten är en källa till förnybarenergi och man har byggt flera kraftverk för ändamålet.

Plats nummer 6 innehas också av Norrland i form av Torne älv. Denna älv har dessutom en viktig roll gällande vår gräns till Finland. År 1809 avgjorde man vilken del av älven som tillhör Finland respektive Sverige.

På plats nummer 7 bryts Norrlandsdominansen med hjälp av Dalälven. Även Dalälven uppfyller en viktig roll i att avgöra den interna gränsen mellan Norrland och Svealand. Enligt vissa definitioner är detta Sveriges andra längsta älv.

Avslutade ord

Jag har skrivit artikeln med hjälp av etablerade källor inom området. Jag har främst använt mig av Wikipedia. Det finns dock liknande listor som har en annan rangordning.

Vad beror detta på?

Jag är inte helt säker, men det beror förmodligen på att man mäter längd och bikanaler på olika sätt. Om du har kunskap inom området får du gärna lämna en kommentar så att jag kan ändra i listan.

Många kanaler går också genom flera länder. Det verkar finnas en diskrepans hur man mäter längden relaterat till detta. Personligen kan jag dock tycka att det är lite konstigt. Jag tänker att man endast borde inkludera de delar som faktiskt ingår i det specifika landområdet.

Det är också lite märkligt att de svenska vattendragen kallas för älvar. Det verkar som att våra älvar inte har någon större skillnad mot de floder som finns i Tyskland och andra länder.

Jag ämnar göra en artikel om detta och ta reda på vad som egentligen gäller i frågan. Du kan för stunden kika på den lista jag har skrivit över de längsta europeiska kanalerna.

Jag har också skrivit en fransk motsvarighet.

Övningarna eller testet i början av artikeln har jag gjort i underhållningssyfte. Det verkar som att många människor som besöker den här hemsidan gillar att göra liknande test.

Det är väl aldrig fel att testa sina kunskaper, så länge man får ett någorlunda bra resultat 😊

Jag vill återigen poängtera att du gärna får lämna en kommentar, jag tål både ris och ros 😊

Lägg till kommentar