Sekretessvillkor

Cookies

Jag använder cookies på den här hemsidan. Vad är en cookie? Det är en textfil som identifierar dig genom din webbläsare. Jag använder huvudsakligen dessa textfiler för att få mer information om ditt beteende på den här hemsidan.

Det kan exempelvis handla om vilka sidor du besöker och hur länge du stannar på dessa sidor. Detta är den absolut viktigaste parametern för mig som Webmaster. Jag vill skapa innehåll som användaren finner intressant. I regel brukar användare stanna längre på sidor som är intressanta.

Jag använder Google Analytics för att analysera ditt beteende på webbplatsen. Deras analysverktyg samlar även in mer information om dig som användare. Det handlar exempelvis om din geografiska position, om du använder dig av en dator/surfplatta/mobil och hur du har hamnat på min hemsida. De allra flesta som besöker hemsidan kommer från Google.

Jag är som webmaster skyldig att delge dig att den här informationen hämtas in av dig som besökare. Vill du inte dela någon information med mig? Du kan stänga av användningen av cookies i din webbläsare. Du bör också vara medveten om att jag aldrig säljer tredjehandsinformation till en tredje part. Användning av cookies av en tredje part används emellertid för annonsering. Mer om detta under rubriken ”annonser och marknadsföring”.  

Slutligen bör det tilläggas att de allra flesta webbplatserna använder sig av cookies. Om du stänger av dina cookies kan den här hemsidan fungera sämre. Du kan också stöta på liknande problem när du besöker andra hemsidor.

Annonser och marknadsföring

Det förekommer annonser på den här hemsidan som kommer från en tredje part. Detta innebär i praktiken att en tredje part använder min hemsida som annonsplattform. Detta innebär alltså att dessa annonsörer vill lära sig mer om dig som användare för att kunna erbjuda dig relevanta annonser.

Dessa annonsörer använder cookies för att kunna följa olika användares beteende. Det kan exempelvis handla om uppföljning av en annonskampanj. Det handlar också om spårning gällande var trafiken kommer ifrån. I mitt fall är detta viktigt på grund av att det tillåter mig att tjäna pengar på min hemsida.

Hemsidans innehåll och ansvarsfriskrivning

Jag avser alltid att presentera information som är både sanningsenlig och objektiv. Det ligger exempelvis inte i mitt intresse att medvetet skriva en artikel med felaktiga uppgifter. Det ligger inte heller i mitt intresse att ge en subjektiv bild av ett resmål eller av en produkt/tjänst.

Jag vill trots detta framhäva att felaktigheter i artiklarna kan förekomma. Av den anledningen vill jag skydda mig med en ansvarsfriskrivning. Om du exempelvis klickar på en länk och lämnar min webbplats kan jag inte ta ansvar för den hemsidans innehåll. Jag kan inte heller ta ansvar för att prisuppgifterna stämmer överens med det som jag har uppgivit på min hemsida.

Du är mer än välkommen att kontakta mig om du finner felaktigheter i någon artikel. Jag strävar efter att bygga en auktoritär hemsida inom resesegmentet. I dagsläget arbetar jag med hemsidan på egen hand. Den mänskliga faktorn kan därför påverka en del faktorer som jag beskriver i mina reseguider.  

Kontaktuppgifter

Du är mer än välkommen att kontakta mig om du har frågor gällande hemsidan.

Email: Gustav.dahlman@resantill.se

Telefonnummer: 0768439026

Eventuella inkomster från den här hemsidan beskattas genom min enskilda firma. Den enskilda firman har inget organisationsnummer. Organisationsnumret är mitt personnummer. Jag hoppas därför du har förståelse för att jag inte vill skriva ut mitt personnummer på den här hemsidan.