Vad är Veterans Day? Lättläst presentation

vad-ar-veterans-day
Joseph Ambrose deltog i första världskriget. I famnen håller han en flagga som hedrar hans son, vars liv gick förlorat i Koreakriget.

Varför 11 november?

Idéen om högtiden uppkom i samband med slutet av första världskriget. Datumet för slutet av stridigheterna var nämligen den elfte timmen av den elfte dagen av den elfte månaden 1918.

Samma datum i kalenderform – 11/11/1918 klockan 11:00.

Andra länder som deltog i kriget har nämligen deras egna ceremonier under samma dag.

  1. Remembrance Day” infaller den 11 november i det forna Brittiska Imperiet.
  2. Armistice Day” infaller i sin tur den 11 november i en rad olika länder som deltog i kriget; bland annat i Frankrike och Belgien.

Krasst sett kan man säga att alla dessa högtider har samma syfte. Det finns dock givetvis vissa skillnader mellan firandet i de olika länderna, bland annat relaterat till hur mycket landet i fråga led under första världskriget. 

Vad är skillnaden mellan Veterans Day och Memorial Day?

Memorialhögtiden, som firas sista måndagen i maj, är endast avsedd för personer som har dött i strid. Under veterandagen firas eller hedras däremot alla som har tjänstgjort i den amerikanske armén, även de som har stupat.

Du kanske tänker att det bör räcka med dedikerade dagar för soldater?

Under den här dagen hedrar man alla som har en aktiv tjänstgöring i USAs armé.

Den här dagen kännetecknas av fest och firande. Det är vanligt med soldater som marscherar längs gatorna samt jaktplan som flyger över städerna.

Är amerikanerna lediga under Veterans Day?

Det är inte helt enkelt att svara på den frågan. Du kanske undrar varför?

Den här högtiden är nämligen en så kallad ”Federal Holiday”. Federal Holidays innebär betald semester för de som arbetar inom offentlig sektor. Skolelever och universitetsstudenter har därför också en ledig dag.

Som du förmodligen redan vet är majoriteten av de amerikanska arbetsgivarna aktiva inom privat sektor. Dessa företag har en stor valfrihet, bland annat vad gäller ledighet under högtider.

Veterandagen brukar INTE innefatta ledighet för en majoritet av USAs arbetande befolkning.

Följande högtider innebär betald ledighet för en majoritet av USAs arbetande befolkning:

helgdagar-usa

Hur firas den här dagen?

Firandet kan se ut på olika sätt beroende på var i landet man befinner sig. Ibland infaller den här högtidsdagen på en helg på grund av att datumet alltid är 11 november.

I dessa fall brukar befolkningen få en helgdag på föregående eller nästkommande dag. De privata företag som erbjuder betald ledighet brukar låta medarbetarna välja vilken dag de vill vara lediga.

Som jag redan har nämnt är det dock långt ifrån alla privata företag som erbjuder betald ledighet. En undersökning som gjordes 2010 visade att endast 20% av de privata företagen erbjöd betald semester under den här dagen.

Själva syftet med högtiden är dock att hedra och hylla de som har stridit för nationen. Ibland anordnar man parader och liknande. Gamla veteraner kommer till ceremonin med deras ursprungliga arméuniformer samt medaljer.

Grundtanken med ceremonin, som uppkom i samband med första världskriget, är att hela samhället gick samman för att besegra Tyskland och dess allierade.

Det handlade således inte bara om unga soldater som reste till Europa. Det handlade också om industrier och jordbruksverksamhet som koncentrerade sina resurser för krigsåtagandet.

Det bör poängteras att USA bidrog med mycket förnödenheter till samtliga allierade länder i Europa. Det handlade således inte bara om att hjälpa sina egna soldater i krig.

Man lyfter också de demokratiska värderingarna som föddes i och med kriget. Detta handlar bland annat om ekonomiskt samarbete mellan olika länder samt möjligheten till att leva i ett fritt demokratiskt samhälle.

Slutligen bör det poängteras att den amerikanska sidan bidrog starkt till den slutgiltiga vinsten i kriget. Som du säkert redan vet bekämpades kriget under flera år i skyttegravar, utan att någon sida gjorde några anmärkningsvärda framsteg.  

Segern ska därmed betraktas som starten på en ny tid, där man samarbetar med varandra och löser konflikter utan krig.

Sveriges version

I Sverige har vi vår egen version av veterandagen. Tragiskt nog verkar det som att många svenskar saknar kännedom om denna dag. Den 29 maj hålls ceremonier på en rad olika platser i vårt avlånga land.

Syftet med dessa ceremonier är att hedra våra soldater som har förlorat deras liv i internationella konflikter. Ceremonin har kopplingar till Förenta nationerna och den dedikerade dag som firas i en rad olika länder.

Det är dock på senare år som ceremonin har fått en tydligare plats i samhället. Under 2011 tog nämligen regeringen beslutet om att ge dagen större uppmärksamhet. 6 år senare beslutade man dessutom om att införa en officiell flaggdag för att hedra veteranerna.

Centrumet för högtiden är Stockholm och Djurgården. Försvarsministern deltar alltid under ceremonin. Lägg därtill ett antal olika politiker med höga ställningar. Sist men inte minst deltar också Kung Carl Gustaf.

Det finns en speciell läktare under ceremonin, där många framstående soldater befinner sig under ceremonin. Man delar också ut medaljer och dylikt till svenskar som har blivit sårade under internationella konflikter.

Man har även kommit att uppföra en minnessten på platsen. Stenen har som syfte att hedra minnet av alla de svenskar som har förlorat deras liv i strid.

Slutligen bör det nämnas att man ibland stoltserar med lite av vad den nuvarande Försvarsmakten har att erbjuda. Nya stridsflygplan flyger över platsen och det finns i regel nya stridsfordon på plats för beskådan.

Sammanfattning

Den svenska ceremonin är kanske inte så anmärkningsvärd, speciellt inte i jämförelse med andra länder runt om i världen. Ett exempel är Rysslands hedersceremoni för de som stupade under andra världskriget.

Det bör dock poängteras att vårt land saknar samma militära historia. Lägg därtill att vår ceremoni inte har särskilt många år på nacken. Vem vet, framtida konflikter kanske förändrar den här dagens signifikans för nationen.

Samtidigt är USA en nation som saknar slut på sitt deltagande i internationella konflikter. Deras dag kommer förmodligen bara bli allt viktigare med åren. Detta är kanske en utvecklig som inte är särskilt gynnsam ur ett större perspektiv.

Ur ett annat perspektiv är det viktigt att vi som lever i fred inte glömmer det som har varit. Vi har fått ett väldigt tryggt liv tack vare de personer som en gång offrade deras liv. För detta bör vi upprätthålla en viss känsla av uppskattning.

Lägg till kommentar